ΕΙΣΟΔΟΣ  |   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ   |   ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
ΑΡΧΙΚΗ    |    Η ΕΤΑΙΡΙΑ    |    ΑΠΟΣΤΟΛΗ    |    ΠΛΗΡΩΜΗ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΥποσταθμός 1000kVA

Υποσταθμός 1000kVA

Κωδ.: sub1000

Υποσταθμός 1000kVA


Κωδ.: sub1000
 
Τιμή:     53.320,00€
Αμεσα διαθέσιμο
Τεμ.:


  + ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  •  

   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΤ/ΧΤ

    

   Η διάταξη σύνδεσης του Φ/Β σταθμού με το δίκτυο ΜΤ πραγματοποιείται μέσω οικίσκου εξωτερικού χώρου για μετασχηματιστή ελαίου 1000kVA 20/0,4kV, τοποθετημένο στο κέντρο του γηπέδου ο οποίος αποτελείται από τα εξής μέρη:

    

   • Πίνακα Μ.Τ.
   • Μετασχηματιστή διανομής ελαίου
   • Γενικό πίνακα διανομής Χ.Τ.

    

   Ο πίνακας Μ.Τ. αποτελείται από τη κυψέλη άφιξης – προστασίας από τη μέση τάση του μετασχηματιστή, που περιλαμβάνει:

    

   • Ένα περιστροφικό αποζεύκτη SF6 τύπου UniSec SBC 750, με διαφράγματα διαμερισματοποίησης, μιμικό διάγραμμα και κλειδί ασφαλείας στη θέση ΟΝ, γειωτή στο κάτω μέρος μηχανικά μανδαλωμένο με τον αποζεύκτη και με την πόρτα της κυψέλης, χειριστήριο και βοηθητικές επαφές.
   • Έναν αυτόματο διακόπτη ισχύος κενού τύπου VD4/R230, με κλειδί ασφαλείας στη θέση OFF, χειριστήριο και βοηθητικές επαφές.
   •  Έναν κινητήρα τάνυσης ελατηρίου τύπου MM/VD4R.
   • Πηνίο ζεύξης τύπου MC/VD4R.
   • Πηνίο έλλειψης τάσης τύπου MU/VD4R.
   • Τρεις μετασχηματιστές έντασης, εποξειδικής ρητίνης, εσωτερικού χώρου, διπλού τυλίγματος για μέτρηση και προστασία τύπου TPU60.13.
   • Προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός ηλεκτρονόμος, κατάλληλος για διασύνδεση του φωτοβολταϊκού πάρκου, τύπου REF615.
   • Ένα σετ χωρητικών καταμεριστών τύπου DGN 24SHS2, αποτελούμενο από τρεις μονωτήρες με διαιρέτες τάσης και τρεις ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης.
   • Ένα UPS αυτονομίας δεκαπέντε λεπτών για την αδιάλειπτη λειτουργία των πηνίων εργασίας στις κυψέλες μέσης τάσης και του ηλεκτρονόμου REF615.

    

   Η κυψέλη μετρήσεων περιλαμβάνει:

    

   • Ένα τριπολικό ασφαλειοαποζεύκτη SF6, τύπου UniSec SFV 500 με διαφράγματα διαμερισματοποίησης, μιμικό διάγραμμα και κλειδί ασφαλείας στη θέση ΟΝ, γειωτή στο κάτω μέρος μηχανικά μανδαλωμένο με τον ασφαλειοαποζεύκτη και την πόρτα της κυψέλης, χειριστήριο , βοηθητικές επαφές και βάσεις ασφαλειών.
   • Τρία φυσίγγια ασφαλειών μέσης τάσης τύπου CEF24-6.
   • Τρεις μετασχηματιστές τάσης, τύπου TJC6, μονοπολικοί, εποξειδικής ρητίνης, εσωτερικού χώρου.

    

   Η κυψέλη αναχώρησης από την οποία αναχωρούν τα καλώδια προς το στύλο στη ΔΕΗ περιλαμβάνει:

   • Ένα περιστροφικό αποζεύκτη SF6 τύπου UniSec SDC 500, με διαφράγματα διαμερισματοποίησης, μιμικό διάγραμμα και κλειδί ασφαλείας στη θέση ΟΝ, γειωτή στο κάτω μέρος μηχανικά μανδαλωμένο με τον αποζεύκτη και με την πόρτα της κυψέλης, χειριστήριο και βοηθητικές επαφές.
   • Τρία αλεξικέραυνα γραμμής, τύπου VARISIL HE24 AREVA 10kA, με στήριγμα, αποζευτική διάταξη και βαλβίδα εκτόνωσης.

    

   Ο μετασχηματιστής διανομής ελαίου, έχει τάση λειτουργίας 20/0,4kV, είναι τριφασικός συνδεσμολογίας Dyn11, τάση βραχυκυκλώσεως 6%, διάταξη γείωσης ουδετερογείωση, συχνότητας 50Hz και φέρει τυλίγματα αλουμινίου.

    

   Ο μετασχηματιστής είναι εξοπλισμένος με θερμόμετρο που διαθέτει δύο ηλεκτρικές επαφές – μία για ηχητική και οπτική σήμανση σε περίπτωση υπερθερμάνσεως του Μ/Σ και μία για αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του Μ/Σ εφόσον η θερμοκρασία ανέρθει σε επικίνδυνο επίπεδο. Επίσης φέρει BUCHOLTZ – ρελέ δύο πλωτήρων και δύο ηλεκτρικών επαφών – μία για ηχητική και οπτική σήμανση σε περίπτωση δημιουργίας φυσαλίδων εξαιτίας σπινθηρισμών στα τυλίγματα του Μ/Σ (ή πτώση της στάθμης του ελαίου λόγω διαρροής) και μία για διακοπή της λειτουργία τους Μ/Σ σε περίπτωση σημαντικής απώλειας λαδιού, διαθέτει δε και αφυγραντήρα για την προστασία του από υγρασία.

    

   Παράλληλα υπάρχει πίνακας προστασίας μετασχηματιστή με σύστημα επιτήρησης θερμοκρασίας με ηχητική και οπτική σήμανση σε περίπτωση σφάλματος. Τέλος γίνεται σταθερή αντιστάθμιση άεργου ισχύος με τις ασφαλιστικές διατάξεις.

    

   Ο Γενικός πίνακας διανομής Χ.Τ. περιλαμβάνει:

    

   • Γενικό τριπολικό αυτόματο διακόπτη ισχύος 1600A με ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά ηλεκτρονικά στοιχεία.
   • Κινητήρα τηλεχειρισμού.
   • Ασφαλιστικές διατάξεις.
   • Μετασχηματιστές έντασης.
   • Ενδεικτικές λυχνίες.
   • Πολυόργανο μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών.
   • Tριπολικούς αυτόματους διακόπτες ισχύος με ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά ηλεκτρονικά στοιχεία.
Περιγραφή
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΤ/ΧΤ

 

Η διάταξη σύνδεσης του Φ/Β σταθμού με το δίκτυο ΜΤ πραγματοποιείται μέσω οικίσκου εξωτερικού χώρου για μετασχηματιστή ελαίου 1000kVA 20/0,4kV, τοποθετημένο στο κέντρο του γηπέδου ο οποίος αποτελείται από τα εξής μέρη:

 

 • Πίνακα Μ.Τ.
 • Μετασχηματιστή διανομής ελαίου
 • Γενικό πίνακα διανομής Χ.Τ.

 

Ο πίνακας Μ.Τ. αποτελείται από τη κυψέλη άφιξης – προστασίας από τη μέση τάση του μετασχηματιστή, που περιλαμβάνει:

 

 • Ένα περιστροφικό αποζεύκτη SF6 τύπου UniSec SBC 750, με διαφράγματα διαμερισματοποίησης, μιμικό διάγραμμα και κλειδί ασφαλείας στη θέση ΟΝ, γειωτή στο κάτω μέρος μηχανικά μανδαλωμένο με τον αποζεύκτη και με την πόρτα της κυψέλης, χειριστήριο και βοηθητικές επαφές.
 • Έναν αυτόματο διακόπτη ισχύος κενού τύπου VD4/R230, με κλειδί ασφαλείας στη θέση OFF, χειριστήριο και βοηθητικές επαφές.
 •  Έναν κινητήρα τάνυσης ελατηρίου τύπου MM/VD4R.
 • Πηνίο ζεύξης τύπου MC/VD4R.
 • Πηνίο έλλειψης τάσης τύπου MU/VD4R.
 • Τρεις μετασχηματιστές έντασης, εποξειδικής ρητίνης, εσωτερικού χώρου, διπλού τυλίγματος για μέτρηση και προστασία τύπου TPU60.13.
 • Προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός ηλεκτρονόμος, κατάλληλος για διασύνδεση του φωτοβολταϊκού πάρκου, τύπου REF615.
 • Ένα σετ χωρητικών καταμεριστών τύπου DGN 24SHS2, αποτελούμενο από τρεις μονωτήρες με διαιρέτες τάσης και τρεις ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης.
 • Ένα UPS αυτονομίας δεκαπέντε λεπτών για την αδιάλειπτη λειτουργία των πηνίων εργασίας στις κυψέλες μέσης τάσης και του ηλεκτρονόμου REF615.

 

Η κυψέλη μετρήσεων περιλαμβάνει:

 

 • Ένα τριπολικό ασφαλειοαποζεύκτη SF6, τύπου UniSec SFV 500 με διαφράγματα διαμερισματοποίησης, μιμικό διάγραμμα και κλειδί ασφαλείας στη θέση ΟΝ, γειωτή στο κάτω μέρος μηχανικά μανδαλωμένο με τον ασφαλειοαποζεύκτη και την πόρτα της κυψέλης, χειριστήριο , βοηθητικές επαφές και βάσεις ασφαλειών.
 • Τρία φυσίγγια ασφαλειών μέσης τάσης τύπου CEF24-6.
 • Τρεις μετασχηματιστές τάσης, τύπου TJC6, μονοπολικοί, εποξειδικής ρητίνης, εσωτερικού χώρου.

 

Η κυψέλη αναχώρησης από την οποία αναχωρούν τα καλώδια προς το στύλο στη ΔΕΗ περιλαμβάνει:

 • Ένα περιστροφικό αποζεύκτη SF6 τύπου UniSec SDC 500, με διαφράγματα διαμερισματοποίησης, μιμικό διάγραμμα και κλειδί ασφαλείας στη θέση ΟΝ, γειωτή στο κάτω μέρος μηχανικά μανδαλωμένο με τον αποζεύκτη και με την πόρτα της κυψέλης, χειριστήριο και βοηθητικές επαφές.
 • Τρία αλεξικέραυνα γραμμής, τύπου VARISIL HE24 AREVA 10kA, με στήριγμα, αποζευτική διάταξη και βαλβίδα εκτόνωσης.

 

Ο μετασχηματιστής διανομής ελαίου, έχει τάση λειτουργίας 20/0,4kV, είναι τριφασικός συνδεσμολογίας Dyn11, τάση βραχυκυκλώσεως 6%, διάταξη γείωσης ουδετερογείωση, συχνότητας 50Hz και φέρει τυλίγματα αλουμινίου.

 

Ο μετασχηματιστής είναι εξοπλισμένος με θερμόμετρο που διαθέτει δύο ηλεκτρικές επαφές – μία για ηχητική και οπτική σήμανση σε περίπτωση υπερθερμάνσεως του Μ/Σ και μία για αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του Μ/Σ εφόσον η θερμοκρασία ανέρθει σε επικίνδυνο επίπεδο. Επίσης φέρει BUCHOLTZ – ρελέ δύο πλωτήρων και δύο ηλεκτρικών επαφών – μία για ηχητική και οπτική σήμανση σε περίπτωση δημιουργίας φυσαλίδων εξαιτίας σπινθηρισμών στα τυλίγματα του Μ/Σ (ή πτώση της στάθμης του ελαίου λόγω διαρροής) και μία για διακοπή της λειτουργία τους Μ/Σ σε περίπτωση σημαντικής απώλειας λαδιού, διαθέτει δε και αφυγραντήρα για την προστασία του από υγρασία.

 

Παράλληλα υπάρχει πίνακας προστασίας μετασχηματιστή με σύστημα επιτήρησης θερμοκρασίας με ηχητική και οπτική σήμανση σε περίπτωση σφάλματος. Τέλος γίνεται σταθερή αντιστάθμιση άεργου ισχύος με τις ασφαλιστικές διατάξεις.

 

Ο Γενικός πίνακας διανομής Χ.Τ. περιλαμβάνει:

 

 • Γενικό τριπολικό αυτόματο διακόπτη ισχύος 1600A με ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά ηλεκτρονικά στοιχεία.
 • Κινητήρα τηλεχειρισμού.
 • Ασφαλιστικές διατάξεις.
 • Μετασχηματιστές έντασης.
 • Ενδεικτικές λυχνίες.
 • Πολυόργανο μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών.
 • Tριπολικούς αυτόματους διακόπτες ισχύος με ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά ηλεκτρονικά στοιχεία.Newsletter
Συμπληρώστε το email σας, για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας, για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


   © 2016 - soumpasis-store.gr -- Κατασκευη eshop by infocus
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

© 2016 - soumpasis-store.gr -- Κατασκευη eshop by infocus
Back to top